"Jag tror att det är de som har den bästa personalen som levererar den bästa tjänsten"  

Energioptimering

Vi har lång erfarenhet av energioptimering i såväl bostadshus, kommersiella lokaler och mindre industri. Vi samlar in fakta, intervjuar brukare och ägare och sammanställer därefter förslag som vi tror kan passa för varje enskilt tillfälle. 

Fastighetsförvaltning - Förvaltningsstöd

Vi har lång erfarenhet av förvaltning av både hyresbostäder, bostaderättsföreningar och kommersiella fastigheter. Vi kan utföra DD-besiktningar, projektledning, upphandling och förvaltningsstöd. Vi kan leverera både teknisk och ekonomisk förvaltning.

Energideklarationer

Företaget har certifierade besiktningsmän för utförande av energideklarationer för alla typer av byggnader. Vi föreslår kostnadseffektiva åtgärder för att minska era kostnader och minska er miljöpåverkan.

Energiberäkning

Behöver du en energiberäkning för ditt bygglov? Det ordnar vi! Vi utför enligt de senaste riktlinjerna och jämför med gällande byggregler.

OVK-besiktningar

Företaget har certifierade besiktningmän för utförande av OVK-besiktningar för alla typer av fastigheter.

Underhållsplan

Att inte underhålla sin fastighet i rätt omfattning och i rätt tid kan vara kostsamt. En underhållsplan kan vara ett krångligt Excel-ark eller ett modernt och lättanvänt verktyg som hjälper er att ta hand om huset på bästa möjliga sätt. EDF Konsult AB använder såklart det senaste!

Med hjälp av en Underhållsplan får du stenkoll på fastigheten. Den berättar i både ord och bild hur huset mår idag, vad som behöver göras i framtiden och när, samt vad det kommer kosta och hur mycket som måste sparas till detta. 

Energisamordnare

Komplettera din projektledning med  expertis inom energi för att öka säkerheten att de energikrav som ställts uppfylls.  
Energisamordnaren har en roll att leda och samordna energifrågorna genom hela byggprocessen så att fokus förblir på kvalitet i såväl material och genomförande.  Energisamordningen bör starta redan i programskedet och pågå till minst 1 år efter avslutat projekt.


Personalutbildning inom Energi, Drift och Fastighetsteknik

Vi utbildar er personal i energi, drift & fastighetsteknik. Utbildning anpassas efter era specifika behov och har fokus på det praktiska genomförandet av den dagliga driften. 

Nyfiken på våra tjänster

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.