Om oss


"Få problem kan lösas inom ramen för de tankemönster som skapade problemen"

Välkommen till EDF Konsult. Vi arbetar med fastigheter och förvaltning på flera olika plan. Med ett nära och personligt engagemang i alla skeden i processen. 
Vi hjälper dig i utvecklingen, transaktionen, uppstarten och förvaltningen. Med fokus på sunda värderingar, kloka beslut och era mål är vi din stabila partner i alla lägen.

EDF Konsult AB är ett nytt, modernt och medvetet företag. Grundläggande för vår verksamhet ska vara att kunden är delaktig i varje enskilt affärsupplägg. Vår leverans ska ske i nära relation med kunden. Företaget ska främja hållbara lösningar och vi ska alltid ha stort fokus på energi och miljö i alla led i förvaltningsprocessen. Vi ska propagera för och föreslå "gröna" alternativa lösningar.  
Jag tror att det är de som har den bästa personalen som levererar
den bästa tjänsten. Den bästa personalen får man genom att vara en erkänt god arbetsgivare, man ska ha ett gott arbetsgivarvarumärke. Personalen ska trivas och ha roligt på jobbet, då är man alltid redo att ge det lilla extra. Det uppnås genom att ge personalen goda förutsättningar för att göra ett bra arbete. Man ska känna sig trygg i sina arbetsuppgifter, det skapar stolta medarbetare. Genom att ge medarbetarna utbildning genom EDF Konsult kan alla medarbetare känna sig trygga och stolta. De kommer att marknadsföra ert bolag genom personliga berättelser. Ert bolags varumärke byggs inifrån och ut och börjar med era medarbetare.